Voorwaarden voor deelname als behandelaar(ster)

  • Iedere behandelaar, die geheel of gedeeltelijk ayurvedische behandelingen en/of adviezen geeft, komt in aanmerking.
  • De behandelaar dient bij voorkeur lid te zijn van een erkende beroepsvereniging in de reguliere of alternatieve gezondheidszorg. Via het lidmaatschap geeft de behandelaar aan te handelen volgens de richtlijnen van de beroepsvereniging. Lidmaatschap van de ayurveda beroepsvereniging ANVAG is een pre, geen must.
  • Wanneer een behandelaar geen lid is van een erkende beroepsvereniging, zoals bijvoorbeeld in België, kan hij of zij op grond van opleiding en ervaring in aanmerking komen voor deelname!
  • Deelnemende behandelaars stemmen in om aan de cliënt, die via ayurvedaconsult.nl een afspraak heeft gemaakt, een korting van 5 euro te geven bij het eerste consult.
  • U bent als behandelaar zelf verantwoordelijk voor de inhoud van uw webpagina. De informatie levert u zelf op grond van het aanmeldingsformulier. U heeft steeds de gelegenheid om correcties of aanvullingen door te geven, die dan zo goed mogelijk door de beheerder van de website worden doorgevoerd.
  • Op dit moment is de website nog in de opstartfase en kunnen behandelaars nog kosteloos deelnemen. Na de opstartfase kunnen behandelaars, op basis van kosten en voorwaarden, vrij kiezen of ze al dan niet doorgaan met deelname aan ayurvedaconsult.nl. Deelnemers ontvangen voor die tijd bericht.