Informatie voorwaarden voor de cliënt

  • AyurvedaConsult heeft een bemiddelende rol tussen cliënt en behandelaar (m/v); de website is opgezet om het contact tussen beiden te bevorderen.
  • De behandelaars zijn zo mogelijk lid van een erkende beroepsvereniging in de reguliere of alternatieve gezondheidszorg. In België is er geen lidmaatschap van beroepsverenigingen.
  • De teksten op de webpagina’s van de behandelaars zijn samengesteld op basis van aangeleverde teksten van de behandelaars zelf. De behandelaars zijn verantwoordelijk voor de inhoud.  Eventuele onjuistheden liggen buiten de aansprakelijkheid van ayurvedaconsult.nl.
  • De behandelaar heeft vanzelfsprekend ook de verantwoording en aansprakelijkheid voor de adviezen en behandelingen, die hij of zij geeft aan een cliënt. AyurvedaConsult neemt geen aansprakelijkheid. De behandelaars dienen de richtlijnen van de eigen beroepsvereniging te volgen.
  • Diverse zorgverzekeringen vergoeden consulten en behandelingen geheel of gedeeltelijk onder de aanvullende verzekering ( “alternatieve of natuurlijke geneeswijze”). Op de webpagina van uw behandelaar vindt u meer informatie. Neemt u eventueel contact op met uw eigen zorgverzekeraar.
  • Deelnemende behandelaars stemmen in met een korting van 5 euro voor het eerste consult als de afspraak is aangevraagd via ayurvedaconsult.nl.