Gezondheid is een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welzijn en niet slechts de afwezigheid van ziekten of andere lichamelijk gebreken. Dit is een definitie van gezondheid die door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO 1948) wordt gegeven.

De ayurveda heeft eenzelfde definitie. Gezondheid is een optimaal evenwichtig functioneren van lichaam, geest en bewustzijn in een harmonieuze interactie met de omgeving zodat een lang en gelukkig leven het resultaat is. De ayurveda gaat daarbij uit van een basis evenwicht voor ieder mens, de prakriti genoemd, die van mens tot mens kan verschillen. Wanneer de mens optimaal volgens zijn of haar prakriti funcitoneert, is de gezondheid en het welbevinden optimaal.

Verstoring en herstel van gezondheid
Ziekten, klachten, afwezigheid van welbevinden zijn een gevolg van een verstoring van deze prakriti. De verstoring wordt vikruti genoemd. Het is de kunde van een ayurvedisch arts of therapeut om de verstoring op te sporen en adviezen en behandelingen te geven zodat de verstoringen minder worden en de gezondheid zich kan herstellen.