Een ayurvedisch arts of therapeut zal iedere persoon op individuele wijze benaderen.Er wordt gekeken naar de basisconstitutie en hoe de huidige klacht begrepen moet worden in termen van die basisconstitutie, alsmede de huidige levenswijze en leefomgeving. Eenzelfde klacht kan bij verschillende mensen een uitdrukking zijn van verschillende verstoringen op het diepere fysieke of mentale niveau: een verschillend samenspel van de drie basiskrachten. De ayurveda benadert klachten en ziekten niet puur symptomatisch.

Gezondheid evaluatie
Een onderzoek of evaluatie van klachten kan op verschillende manieren gebeuren: met het stellen van vragen, met bestudering van tong, pols en met onderzoek van de lichamelijke gesteldheid. Met name het polsonderzoek is uniek in de ayurveda en kan een bron van informatie zijn voor de behandelaar(ster).

Behandeling
Om de gezondheid te herstellen is de eerste focus gericht op levensstijl en dieet. Verder kunnen kruidenpreparaten, massagebehandelingen of bijvoorbeeld Pancha karma behandelingen worden ingezet. Ook is yoga verbonden met de ayurveda en kan worden aanbevolen ter ondersteuning van herstel en een optimaal evenwichtige gezondheid.
Diverse andere vormen van behandelingen zoals bijvoorbeeld chirurgie, zijn terug te vinden in de ayurveda, maar zijn niet of minder bekend.