Informatie voor behandelaars

Geeft u Ayurvedische consulten of behandelingen in uw praktijk? Zo ja, dan komt u in aanmerking voor een eigen webpagina op Ayurvedaconsult.nl. Heeft u belangstelling vult u dan het aanmeldingsformulier “Aanmelding nieuwe behandelaar” op de Home pagina in.

Cliënten

Heeft u eenmaal een webpagina op Ayurvedaconsult.nl, dan kunnen bezoekers van de website uw webpagina vinden en  via een knop rechtstreeks met u een afspraak aanvragen of contact opnemen. U ontvangt de aanvraag  per e-mail en kunt op elk voor uw geschikt tijdstip per e-mail een antwoord retour geven aan de nieuwe cliënt.

Als behandelaar heeft u de mogelijkheid om een cliënt die via uw webpagina op Ayurvedaconsult.nl een afspraak aanvraagt, eenmalig 5 euro korting te geven bij het eerste consult..

Vindbaarheid

Als behandelaar kunt u op ayurvedaconsult.nl op verschillende manieren gevonden worden. Dit kan via de navigatieknop “Vind behandelaar” en via de (sub)knoppen: (1) Via regio/provincie, (2) Via therapie (therapeutische specialisatie), (3) Via aandoening (klacht of ziektebeeld)].

Keuzemogelijkheden

 • Iedere behandelaar heeft, verbonden met de eigen webpagina, een aanvraagformulier voor de cliënt om een afspraak aan te vragen. U kunt dit aanvraagformulier aan uw eigen wensen laten aanpassen.
 • Als extra optie kan een behandelaar een agenda beheren. De cliënt kan dan al een voorkeur voor een dag en tijdstip van de afspraak aangeven. De behandelaar dient dan nog wel de voorgestelde afspraak goed te keuren of doet een ander voorstel.
  Deze agenda optie is bedoeld als een hulp om vlot afspraken te maken.
 • Als u een (youtube) filmpje heeft over uw praktijk, kan dat, onder voorbehoud, op uw pagina gepubliceerd worden.
 • De promotie van de website wordt ondersteund door een BLOG, waarin u ook als behandelaar kunt publiceren. Ook wordt de website via sociale media verdere bekendheid gegeven.
 • U kunt een nieuwe eigen domeinnaam aanvragen en die rechtstreeks laten koppelen aan uw nieuwe webpagina. Cliënten of aankomende cliënten kunnen via de domeinnaam direct op uw webpagina in Ayurvedaconsult.nl komen.

Voorwaarden voor deelname

 • Deelname aan Ayurvedaconsult.nl is open voor alle behandelaars, therapeuten, artsen, etc., die geheel of gedeeltelijk met Ayurveda werken.
 • Lidmaatschap van een erkende beroepsvereniging verdient aanbeveling. Het lidmaatschap wordt vermeld op uw webpagina. Via het lidmaatschap geeft de behandelaar aan te handelen volgens de richtlijnen van de beroepsvereniging. Lidmaatschap van de Ayurveda beroepsvereniging ANVAG is een aanbeveling, maar geen noodzaak. 
  Voor behandelaars in België: voor hen geldt geen lidmaatschap.
 • Deelnemende behandelaars hebben de optie om nieuwe cliënten bij het eerste consult een korting van 5 euro te geven.
 • Als behandelaar levert u zelf teksten voor de inhoud van uw webpagina. Dit doet u via een aanmeldingsformulier (zie onder Aanmelding) en eventuele correcties of aanpassingen kunt u later steeds doorgeven. 
 • Op dit moment is deelname kosteloos. Het kan zijn dat in de nabije toekomst een bijdrage gevraagd wordt. Als dat gaat gebeuren ontvangt u tijdig bericht en kunt u alsnog besluiten verder te gaan of te stoppen met de webpagina.

Disclaimer

 • De inhoud van de teksten op de eigen webpagina van de behandelaar blijft de verantwoordelijkheid van de betreffende behandelaar. Correcties en aanvullingen zullen, bij melding door de behandelaar, zo snel en zorgvuldig mogelijk doorgevoerd worden. Eventuele inhoudelijke onjuistheden liggen buiten de aansprakelijkheid van ayurvedaconsult.nl. De beheerder van ayurvedaconsult.nl kan wel aanpassingen of correcties in taalgebruik maken.
 • De verantwoording en aansprakelijkheid voor de adviezen en behandelingen, die een behandelaar in zijn of haar praktijk geeft aan een cliënt, liggen vanzelfsprekend bij de betreffende behandelaar. Hierbij dienen de richtlijnen van de eigen beroepsvereniging gevolgd te worden. Ayurvedaconsult.nl neemt geen aansprakelijkheid.
 • Ayurvedaconsult.nl heeft enkel een bemiddelende functie tussen cliënt en behandelaar, dat wil zeggen om via ayurvedaconsult.nl het contact en de communicatie tussen beiden te bevorderen.

Aanmelding

Als behandelaar kunt u zich aanmelden via de knop “Aanmelding nieuwe behandelaar”  op de home-pagina of hieronder. Bij uw aanmelding worden een aantal vragen gesteld over uw praktijk, zoals Praktijknaam, adres, beroepsomschrijving, opleiding en ervaring, specialismen, Ayurvedische expertise, visie op gezondheid, werkwijze, lidmaatschap beroepsverenigingen, afspraakmogelijkheden, een portretfoto, eventueel praktijk foto’s. Uw antwoorden worden benut voor het samenstellen van uw webpagina.

Voordelen voor de behandelaar

 • Door deel te nemen positioneert u zich in het werkgebied van de Ayurveda.
 • Via moderne zoekmachines zoals Google is de website en uw webpagina optimaal te vinden voor de aanstaande cliënt.
 • Het aanvraagformulier dat de cliënt invult, kan aan de wensen van de behandelaar(ster) worden aangepast.
 • De behandelaar ontvangt aanvragen van de cliënt per e-mail en kan deze op een eigen geschikte tijd per e-mail (of telefoon) beantwoorden.
 • Ook de cliënt heeft het voordeel dat hij of zij op elk passend tijdstip een aanvraag voor een afspraak kan doen.

Veel succes in uw praktijk,

Met vriendelijke groet,
Het team van Ayurvedaconsult.nl