De ayurveda is oeroud. Reeds ver voor de christelijke jaartelling was de ayurveda bekend in India. Het is een natuurlijke geneeswijze die aandacht heeft voor de gehele mens. Bij het geven van advies wordt zowel de lichamelijke kant, de geestelijke kant als de spirituele kant in ogenschouw genomen. Het doel van de ayurveda is om een lang en gelukkig leven te bevorderen.

Volgens deze 3_doshawetenschap is het universum inclusief de levende wezens opgebouwd uit 5 elementen: ruimte (akasha), lucht (vayu), vuur (agni), water (jala), aarde (prithvi). Combinaties van deze 5 elementen manifesteren zich in het lichaam als drie basiskrachten, de zogenaamde drie doshas: vata (beweging), pitta (omzetting/transformatie), kapha (structuur). De verhouding en werking van deze drie basiskrachten bepalen iemands constitutie, fysieke geaardheid, lich
aamsbouw, gezondheid en gevoeligheid voor ziekten. Zicht verkrijgen op het evenwicht van deze drie basiskrachten is het eerste wat gedaan wordt bij een Ayurvedische consult. Op grond daarvan worden aanbevelingen gedaan om verstoringen, die ziekten te weeg brengen, te niet te doen. Aanbevelingen kunnen de voeding, het gebruik van kruiden, oliemassages, levensstijl, yoga, of andere zaken omvatten die het evenwicht in deze doshas herstelt en zo de gezondheid terugbrengt. Bij de adviezen kunnen ook adviezen worden gegeven voor een betere en positievere levenshouding, de meer geestelijke en spirituele kant van het leven.