Els Schrijen

Els Schrijen, Mesoloog

Mesologie Praktijk, Kerkstraat 35, 4641 JR Ossendrecht.
Wat bied ik? Mesologie, waarbij ayurveda, homeopathie, orthomoleculaire behandelingen, voeding & EFD (Electro Fysiologische Diagnostiek).

Lid van beroepsvereniging: NVVM, SRBAG.
Vergoeding door zorgverzekering: bij de aanvullende verzekering.
Consult: Voor het maken van een afspraak klikt u op de knop “Maak een afspraak“. U vult een aanvraag formulier in dat rechtstreeks naar de behandelaar(ster) wordt verzonden. Wanneer u zo een afspraak aanvraagt, heeft u recht op 5 euro korting bij het eerste consult.
Verdere informatie over de praktijk vindt u hieronder.

Expertise Mijn Ayurvedische expertise is vervat in de Mesologie: combinatie van kennis uit de reguliere geneeskunde en kennis uit de Ayurveda, TCM ( Traditioneel Chinese Geneeskunde), de homeopathie, de orthomoleculaire geneeskunde, voeding & EFD (Electro Fysiologische Diagnostiek).

Opleiding en ervaring

 

  • Mesologie Opleiding bij IMC A’dam.
  • Ayurveda is een onderdeel van de Mesologie opleiding.
  • Acupunctuur opleiding bij de NAAS.
Visie op gezondheid en genezing Mesologie gaat uit van de volgende principes: De mens is een functionele eenheid. Dit betekent dat lichaam en psyche als één geheel functioneren en met elkaar in verbinding staan. Dit houdt ook in dat een orgaan, dysfunctie, klacht of symptoom (van fysieke of mentaal-emotionele aard), niet afzonderlijk van het geheel beschouwd kunnen worden. “Een dysfunctie heeft ook een functie. Door de samenhang tussen functie en dysfunctie vast te stellen, is de diepere oorzaak van klachten te herleiden. Dit geeft richting aan de te kiezen therapie.” De mens bezit zelfregulerende (en zelfhelende) mechanismen en heeft een groot aanpassingsvermogen. Door langdurige belasting en ziekte neemt dit vermogen af. Door de balans in het lichaam te herstellen worden deze mechanismen weer effectief. Iedere mens is uniek. Daarom is ook iedere therapie afgestemd op de individuele mens. Het Mesologisch onderzoek is altijd een totaal onderzoek. Van alle organen wordt onderzocht of de functie goed is of deze ondersteuning behoeft. Er wordt dus nooit alleen afgegaan op het klachtenbeeld. De Ayurveda is een holistische benadering, die voortkomt uit oude tradities en uitgaat van een totaalbenadering van de onevenwichtigheid (ziekte). Zij probeert deze onevenwichtigheid te herstellen of te voorkómen door de ‘energieën’ in lichaam en geest in balans te brengen en te houden. Dit gebeurt met gebruikmaking van de inzichten rond de werking van de Tri Doshas, Kapha Pitta Vata. Deze tri doshas vertegenwoordigen met elkaar alle basiselementen; aarde water vuur lucht en ether.
Mijn specialismen

 

  • Vermoeidheids klachten
  • Spijsverteringsstoornissen
  • Huidaandoeningen
  • Migraïne en hoofdpijn
  • Kinderen
Werkwijze Mijn onderzoek bestaat uit: 1. Vragen formulier 2. Tong en pols onderzoek (TCM en Ayurvedisch) 3. Lichamelijk onderzoek 4. Electro Fysiologische Diagnostiek: meting van de lichaamsfuncties via de meridianen op de handen en voeten.
Afspraken en info: via de knop “Maak een afspraak”. Tarief: op aanvraag. Lidmaatschap beroepsverenigingen: NVVM, SRBAG. Vergoeding door verzekeraars: Mesologie komt bij veel zorgverzekeraars in aanmerking voor vergoeding. Neemt u eventueel contact op met uw zorgverzekering of te zien of uw zorgverzekeraar het mesologie-consult vergoedt Website: www.elsschrijen.com LET OP: Voor een korting bij het eerste consult dient u een afspraak te maken via de knop boven “Maak een afspraak”!