Dhr. drs. Wil Burgmans

Consultant, enlightened leadership coaching

Praktijk vanuit Loenen bij Apeldoorn.
Wat bied ik? Jyotish (vedische astrologie) consulten, Meditatie training, Leadership & team coaching.

Lid van beroepsvereniging : niet van toepassing.
Vergoeding door zorgverzekering: niet van toepassing.

Consult

Voor het maken van een afspraak klikt u op de knop “Maak een afspraak“. U vult een aanvraag in die rechtstreeks naar de behandelaar wordt verzonden.

 Een gezond innerlijk functioneren is een basis voor een geslaagd en evenwichtig leven. Gezond leiderschap is cruciaal voor de ontwikkeling van een gezonde samenleving.

Verdere informatie vindt u hieronder.

 

Expertise

 • Meditatie onderricht en coaching
 • Consulten met de Vedische horoscoop (Jyotish): licht op heden, verleden en toekomst.
 • Retraites
 • Enlightened Leadership coaching voor leiderschap ontwikkeling: met  Lifestyle Resilience,  Luisteren als essentiële bekwaamheid, visie ontwikkeling, enlightened leadership

 

Opleiding / workshops

 • In  1979 afgestudeerd als psycholoog: onderwijs- en fysiologische psychologie.
 • In 1974 en 1975 een opleiding gevolgd om meditatie onderricht te geven.
 • In 1988 een opleiding in Jyotish (Vedische astrologie) gevolgd, en daarna zelfstudie.
 • Vervolgens enkele workshops gevolgd, oa. Neuro Linguïstisch programmeren (2005) en Online Talent Manager Test Workshop (2007)
 • In 2019 training  Stakeholder Centered Coaching [ Marshall Goldsmith en Will Linssen ]]; certificaat
 • In 2022 training Visionary Leadership [ Oleg Konovalov ]; certificaat

Ervaring

 • Ervaring met psychologisch onderzoek
 • Docent onderwijskundige voorbereiding,
 • Meditatie-onderricht en begeleiding
 • Jyotish consulten sinds 1988 en workshops sinds 2000.
 • Organisatie en begeleiding van retraites
 • mede oprichter en management van NGO retraite centrum.
 • zelfstandig consultancy
 • mede oprichter en team member Enlightened Leadership Academy (2023)

 

Visie

Een innerlijk gezond functioneren is fundamenteel voor een geslaagd en evenwichtig leven. De mens is een eenheid, waarbij de diverse niveaus, spiritueel, geestelijk, fysiek, in omgeving verbonden zijn.. Verbetering van jezelf draagt bij aan een verbetering van de samenleving.
Verlicht leiderschap is tijdloos leiderschap.
Verlicht leiderschap betekent een verlichte visie, licht voor hart en geest voor juiste beslissingen en harmonieus teamwork.

Meditatie

Meditatie draagt bij aan contact met de eigen bron, rustmomenten voor denken en doen, noodzakelijk om je innerlijk op te frissen en vitaliteit te herwinnen.. Het helpt om een betere levensstijl te ontwikkelen, meer resilience en flexibiliteit in stressvolle situaties .

Retraites

Een Retraite helpt u om even afstand te nemen van de beslommeringen van alle dag, om tot jezelf te komen en nieuwe inspiratie op te doen. Het is een opfrissing, zowel geestelijk als fysiek. Retraites in teamverband zijn waardevol voor het functioneren als team.

Jyotish

Jyotish, Vedische astrologie, gaat uit van de samenhang tussen het leven van de mens en de wereld van sterren en planeten om hem heen. Er is eenheid in het bestaan en de planeten en sterren weerspiegelen tendensen en gebeurtenissen in het leven van het individu.
Een Vedische horoscoop*) is een plaatje van de standen van planeten en sterren bij iemands geboorte of het begin van een onderneming. Het is als een onderzoekinstrument voor licht op de levensloop, heden, verleden en toekomst. Jyotish is bedoeld voor meer inzicht, en om met moed en vertrouwen de toekomst in te gaan.
Vanuit de vedische astrologie zijn er aanbevelingen voor verbeteringen en een positieve impuls naar de toekomst.

Enlightened Leadership Coaching

Enlightened Leadership Masterclass is een programma van 4 x 2  uur met daarin een Lifestyle Resilience workshop, leiderschap verbetering met behulp van medewerkers (stakeholders) , visie ontwikkeling workshop, holistic enlightened leadership. Dit programma kan een op een, maar ook voor een cohort of team van maximaal 8 personen.
De verschillende onderdelen kunnen ook afzonderlijk, los van elkaar, gevolgd worden.

Stakeholder Centered Coaching volgens Marshall Goldsmith geeft leiders en managers het gereedschap om, in verbinding met belanghebbenden en medewerkers, als leider en mens  beter te functioneren, met meer voldoening. Deze coaching kan op individuele basis of in team verband plaatsvinden.

Consult

Een Vedisch consult voor meer Licht op het leven, heden, verleden en toekomst. Dit  in een persoonlijke onderhoud of online.
Daarbij is de persoonlijke Vedische horoscoop een leidraad voor meer licht op het leven.
Het consult is bij voorkeur gerelateerd aan een onderwerp of vraagstelling.
Meditatie consult: meditatie onderricht en bespreken van ervaringen.

Executive coaching

Enlightened Leadership coaching voor individu of team wordt in een persoonlijk onderhoud afgestemd en gepresenteerd. Neem contact.

Verder

Retraites, workshops: in onderling overleg.

Plaats

Loenen bij Apeldoorn of in overleg. Ook online afspraken.

Afspraken en info

via knop “Maak een afspraak”

Verder

Lidmaatschap beroepsverenigingen: n.v.t
Vergoeding door verzekeraars: n.v.t.
Website: www.muni108.nl. enlightened-leadership.academy/

LET OP: Afspraak aanvragen: klik op de knop “Maak een afspraak”  en de aanvraag gaat rechtstreeks naar de behandelaar.